Často kladené otázky a odpovede

Domov dash Často kladené otázky a odpovede
Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Ženská neplodnosť

Neplodnosť znamená, že pár nie je schopný otehotnieť po pravidelnom nechránenom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Neznamená to vždy, že žena nemôže otehotnieť nikdy.

Neplodnosť sa vyskytuje tak u mužov, ako aj u žien. Príčiny poruchy plodnosti nachádzame v jednej tretine u žien, v tretine u mužov a v poslednej tretine to býva komplikácia u oboch partnerov.

Vek ženy je veľmi dôležitým faktorom. Čím viac sa približuje k 35 – 40 rokom, tým je šanca na otehotnenie nižšia. 

Pokiaľ má žena menej než 35 rokov, mali by partneri navštíviť odborníka po jednom roku nechráneného pohlavného styku. Ženy nad 35 rokov by mali navštíviť odborníka po šiestich mesiacoch snahy. 

Na začiatku je nutná anamnéza, keď lekár zisťuje základné informácie o celkových ochoreniach, životnom štýle, zamestnaní a užívaní liekov a najmä gynekologickú anamnézu ženy. Potom sa robí gynekologické vyšetrenie a ultrazvuk panvy. Ďalším vyšetrením môže byť zistenie priechodnosti vajíčkovodov.

Najčastejšou liečbou je IVF (in vitro fertilizácia), pri ktorej sa vajíčko oplodní spermiou mimo tela ženy, teda v skúmavke. Častá je tiež metóda IUI (intrauterinná inseminácia), počas ktorej odborník aplikuje pri normálnom spermiograme odobrané spermie až do maternice ženy. Tento variant sa využíva napr. pri poruche tvorby hlienu alebo pri prítomnosti protilátok proti spermiám. Vždy záleží na individuálnej príčine neplodnosti a na vyhodnotení odborníka.

Áno, po pôrode prvého dieťaťa mohlo, v priebehu mesiacov či rokov, dôjsť k ďalším komplikáciám, ktoré vedú k neplodnosti. Môže ísť o zápaly, vznik endometriózy a pod. Sekundárna neplodnosť je dokonca omnoho častejšia než tá primárna. Teda než schopnosť otehotnieť na prvýkrát. 

Áno, je to možné pri využití metódy IVF. 

Áno, stres môže byť tiež príčinou neplodnosti. 

Mužská neplodnosť

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Metódy liečby

Darcovia musia splniť celý rad požiadaviek, ide najmä o dobrý celkový zdravotný stav a skvelé reprodukčné zdravie bez genetického zaťaženia. Obmedzenie je tiež vekové, ženy darkyne musia byť vo veku 18 – 35 rokov, muži darcovia 18 – 40 rokov.

Výber sa riadi vyplneným dotazníkom páru, dbá sa na zhodu v Rh faktore a dôležitú rolu hrá aj najbližšia fenotypová podobnosť (farba očí, vlasov a pod.). 

Áno, metódami umelého oplodnenia možno aj v tomto prípade otehotnieť. Podviazanie vajíčkovodov je síce nevratné, ale vaječníky sú naďalej funkčné a produkujú vajíčka, ktoré možno odobrať priamo z nich. 

Dôležité je pripraviť maternicovú sliznicu pomocou hormonálnej terapie estrogénmi. Dávky hormónov a iných liekov sú individuálne a odrážajú špecifické potreby a zdravotný stav príjemkyne. 

Medzi jednotlivými odbermi by mal byť odstup aspoň tri mesiace. Pri nízkom zisku oocytov možno však robiť stimulácie častejšie, alebo dokonca dvakrát v rámci jedného cyklu. 

Oplodnenie vajíčok prebieha v laboratóriu, vzniknuté embryo sa po kultivácii vkladá do maternice príjemkyne.

Prenos embrya (embryotransfer) sa robí po úspešnej niekoľkodennej kultivácii embryí vzniknutých v laboratóriu. 

Prenáša sa jedno, maximálne dve embryá. Každé embryo zvyšuje šancu na otehotnenie, ale prenos dvoch a viac embryí zvyšuje riziko mnohopočetných tehotenstiev. Dve prenesené embryá tak môžu byť dôvodom pre narodenie dvojčiat. Moderná medicína sa snaží viacpočetnému tehotenstvu skôr predchádzať. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka