Mužská neplodnosť

Domov dash Mužská neplodnosť

Neplodnosť u mužov

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Asi z jednej tretiny je v prípade problémov s plodnosťou páru problém na strane muža. Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť počať dieťa pri pravidelnom pohlavnom styku trvajúcom aspoň jeden rok. Príčiny a ovplyvňujúce faktory tejto poruchy u mužov sú rozličné a veľmi individuálne. Môžu súvisieť so: 

  • znížením kvality spermy,

  • genetickými vplyvmi,

  • hormonálnymi poruchami a úrazmi, 

  • ostatnými inými príčinami.

Príčiny neplodnosti

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Zníženie kvality spermy

Jednou z hlavných príčin neplodnosti je zníženie kvality spermy. Môže ísť o nižšie množstvo spermií, zmenu ich tvaru alebo pohyblivosti. Znížený počet spermií...
Čítať viac

Genetika

Ženská či mužská neplodnosť môže myť veľmi veľa príčin. Určitú časť tvoria aj genetické abnormality. Časť z nich odborníci poznajú, ale mnoho z nich stále zostáva neobjasnených...
Čítať viac

Hormonálne poruchy

Jednou z príčin neplodnosti, ktorú nachádzame u mužov aj u žien, je porucha hormonálnej rovnováhy. Moderná medicína našťastie pozná spôsoby, ako si s týmto problémom poradiť...
Čítať viac

Úrazy

Na mužskej neplodnosti sa v malej miere podieľajú aj úrazy. Vedú k poškodeniu semenníkov alebo transportu spermií a ich následky sú, bohužiaľ, často nevratné...
Čítať viac

Ostatné príčiny

Asi v jednej tretine prípadov neplodných párov je problém na strane muža. Ten môže byť spôsobený mnohými príčinami, najčastejšie z nich už boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách...
Čítať viac
Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka