Hormonálne poruchy

Domov dash Hormonálne poruchy

Jednou z príčin neplodnosti, ktorú nachádzame u mužov aj u žien, je porucha hormonálnej rovnováhy. Moderná medicína našťastie pozná spôsoby, ako sa s týmto problémom vyrovnať.

Čo sú hormóny a ako fungujú?

Hormóny sú chemické látky, ktoré sa prirodzene tvoria v našom tele a sú vylučované do krvi. Krvnou cestou sú následne transportované k svojim cieľovým tkanivám, kde sa uplatnia väzbou na špecifické receptory. Oblasti, v ktorých sa hormóny vytvárajú, sa nazývajú žľazy s vnútornou sekréciou, čiže endokrinné žľazy. Tých je v našom tele celý rad – pre rozmnožovanie sú najdôležitejšie hypotalamus a hypofýza (obe štruktúry sú súčasťou mozgu), ďalej semenníky (u mužov) a vaječníky (u žien).

Hormóny spolu rôzne vzájomne reagujú, musia teda fungovať bezchybne ako celok. Sekrécia jednotlivých hormónov je prísne regulovaná a akékoľvek problémy, hoci len s jedným hormónom, narušia funkciu celej sústavy, alebo dokonca celého organizmu.

Hlavný koordinátor

Riadiacim centrom hormonálnej aktivity celého organizmu je hypotalamus (súčasť medzimozgu). Hypotalamus produkuje dve skupiny hormónov – statíny a liberíny. Obe skupiny priamo ovplyvňujú najdôležitejšiu endokrinnú žľazu – hypofýzu (čiže podmozgovú žľazu). Zatiaľ čo statíny tvorbu a uvoľňovanie hormónov blokujú, liberíny pôsobia stimulačne.

Celý proces je riadený pomocou zložitých spätnoväzobných systémov pôsobiacich v rámci celého organizmu. Tie monitorujú potreby organizmu a hladiny hormónov v krvi a tkanivách a tieto informácie následne prenášajú do mozgu. Vyššie zmienený hypotalamus potom informácie vyhodnocuje a podľa potreby ovplyvňuje hormonálnu tvorbu.

Úloha hypofýzy

Podmozgová žľaza (hypofýza) produkuje celý rad hormónov, ktoré ovplyvňujú rôzne orgány a tkanivá v tele. Produkcia hormónov v hypofýze je riadená hypotalamom.

V ďalšej časti článku sa zameriame iba na tú časť produkcie, ktorá je spojená s rozmnožovaním. Hypotalamus produkuje gonadoliberíny, ktoré stimulujú hypofýzu na produkciu tzv. gonadotropných hormónov. Ide o:

Oba tieto hormóny pôsobia priamo na cieľové orgány – semenníky alebo vaječníky. Podporujú rast a vývoj pohlavných žliaz, ich ďalšou funkciou je ich stimulácia k produkcii vlastných hormónov. 

Ako fungujú hormóny FSH a LH 

Ako už z názvu vyplýva, folikuly stimulujúci hormón podporuje rast a vývoj ovariálnych folikulov, čo sú vačky, v ktorých dozrieva vajíčko. U mužov je FSH nevyhnutný pre produkciu zdravých spermií.

LH je hlavným hormónom pre navodenie ovulácie a vznik a udržiavanie žltého telieska. Žlté teliesko sa vytvorí v mieste, kde zrelé vajíčko opúšťa vaječník a jeho úlohou je sekréciou progesterónu podporovať včasnú fázu tehotenstva. Tak u mužov, ako aj u žien stimuluje sekréciu steroidných hormónov. V semenníkoch sekréciu testosterónu, vo vaječníkoch sekréciu estrogénu. 

LH zodpovedá za tvorbu pohlavných hormónov. Ide o:

Estrogény a progesteróny

Pod vplyvom FSH a LH sa uvoľňujú z vaječníkov hormóny estrogény a progesteróny. Estrogén je hlavný ženský hormón, ktorý je produkovaný vaječníkmi, ale v malom množstve sa tvorí aj v nadobličkách a v tukových bunkách. Jeho funkciou je najmä vývoj sekundárnych pohlavných znakov, má vplyv na menštruačný cyklus a tehotenstvo. Po menopauze výrazne klesá. 

Progesterón je hormón, ktorý pripravuje maternicovú výstelku na uhniezdenie vajíčka, udržuje tehotenstvo a po ovulácii potlačuje hladiny estrogénu. Zníženie alebo nepomer koncentrácií FSH a LH môže viesť k poruchám ovulácie a neplodnosti, ako často pozorujeme napr. pri syndróme polycystických vaječníkov.

HCG (ľudský choriový gonadotropín)

Tretím významným gonadotropínom je hCG (ľudský choriový gonadotropín). Je vylučovaný placentou a zaisťuje udržanie tehotenstva. Jeho zvýšená hladina v moči je ukazovateľom tehotenstva pri vykonávanom testovaní. 

Hormonálna nerovnováha a jej následky

Hormonálna nerovnováha môže spočívať vo zvýšení tvorby hormónov alebo v jej znížení. Len čo dôjde k vychýleniu jedného z riadiacich hormónov, ihneď je ovplyvnená tvorba ďalších hormónov a tým dôjde k poruche funkcie reprodukčných orgánov. Ide o najčastejšiu príčinu neplodnosti u žien, ktorá je však často dobre liečiteľná. Nedostatok týchto hormónov počas puberty znamená nesprávny vývoj pohlavných žliaz.

Medzi najčastejšie príčiny hormonálnej dysbalancie patria:

Využitie v liečbe

Hormóny sa používajú aj v terapii neplodnosti. Predtým sa získavali z ľudského moču a obsahovali veľa nežiaducich prímesí a rôzne hladiny hormónov. V súčasnosti už existujú moderné prípravky, ktoré obsahujú gonadotropíny získané špeciálnou metódou genetického inžinierstva v laboratórnych podmienkach na umelých kultúrach zvieracích alebo ľudských buniek (pomocou tzv. rekombinácie DNA) a ktoré sú vďaka tomu takmer stopercentne čisté a majú lepšiu účinnosť.

Zdroje:

https://www.yourhormones.info/hormones/follicle-stimulating-hormone/ 

https://www.yourhormones.info/hormones/luteinising-hormone/ 

https://www.yourhormones.info/glands/pituitary-gland/ 

https://www.yourhormones.info/glands/hypothalamus/

https://www.yourhormones.info/hormones/ 

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/lhfsh.html 

https://www.healthline.com/health/female-sex-hormones#signs-of-imbalance 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971356/ 

https://rscbayarea.com/learn/female-infertility/hormonal-causes

Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka