Asistovaná reprodukcia

Domov dash Asistovaná reprodukcia

Asistovaná reprodukcia, čiže umelé oplodnenie, je účinným spôsobom, ako splodiť dieťa v prípade, že sa to párom dlhodobo nedarí prirodzenou cestou. V Českej republike je celkovo 48 centier asistovanej reprodukcie, ktoré prinášajú bezdetným párom nádej.

Liečba neplodnosti však tiež vyžaduje veľkú dávku odhodlania a trpezlivosti, mnoho energie a ochotu obetovať sa a vydržať. Dôležitá je aj dôvera, a to tak medzi partnermi navzájom, ako aj smerom k ošetrujúcemu lekárovi.

Na čo sa pripraviť? 

 • prípravná fáza (vyšetrenie oboch partnerov),
 • oplodnenie vajíčka (metódy IUI, IVF, ICSI),
 • predĺžená kultivácia embryí počas piatich dní (slúži na výber zdravých a životaschopných embryí),
 • transfer embrya do maternice (prebieha päť až šesť dní po oplodnení),
 • uhniezdenie embrya (jeden až dva dni po transfere sa embryo uhniezdi v maternicovej sliznici).

Samotnej asistovanej reprodukcii predchádza vyšetrenie oboch partnerov pre zistenie príčiny neplodnosti. Obaja partneri samostatne vyplňujú dotazník, potom lekár preskúma ich anamnézu a dochádza k vyšetreniu krvi. Jeho cieľom je odhaliť prípadné prenosné infekčné ochorenia (vírusové, ale aj pohlavne prenosné ochorenia, ako napríklad kvapavka, chlamýdiové infekcie, HIV, hepatitída B a C a syfilis). Odborníci tiež u ženy aj u muža testujú hladinu hormónov, ktorá pomôže zmapovať funkciu vaječníkov, zásobu vajíčok a tvorbu spermií. 

Aké vyšetrenia sa robia pre správnu diagnostiku a liečbu?

Reprodukčné lekárstvo je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou problémov s rozmnožovaním (reprodukciou). Cieľom je umožniť mať deti párom, ktorým sa to prirodzenou cestou nedarí. Dôsledné vyšetrenie a určenie príčiny neplodnosti partnerov je kľúčové pre voľbu vhodnej terapie.

Vyšetrenie ženy

 • transvaginálny ultrazvuk – základné vyšetrenie, ktoré prináša informácie o reprodukčných orgánoch ženy (veľkosť a tvar maternice, stav vaječníkov, rast folikulov, výška a kvalita maternicovej sliznice, prítomnosť myómov, cýst alebo endometriózy),

 • vyšetrenie hormonálnej koncentrácie (najčastejšie hormónov FSH, LH, estradiolu, prolaktínu AMH a hormónov štítnej žľazy),

 • genetické vyšetrenie. 

Vyšetrenie muža

V posledných desaťročiach sa kvalita spermií výrazne zhoršuje, čo je jednou z najčastejších príčin mužskej neplodnosti. Vyšetrenie ejakulátu a analýza spermiogramu prinášajú dôležité informácie o reprodukčnom zdraví muža a vedú k správnemu rozhodnutiu pri liečbe neplodnosti. 

Aké hodnoty spermiogramu sú normálne? 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila v roku 2010 hodnoty takto:

 • pH: aspoň 7,2,
 • objem ejakulátu: aspoň 1,5 ml, 
 • celkový počet spermií v ejakuláte: aspoň 39 miliónov, 
 • koncentrácia spermií: aspoň 15 miliónov na 1 ml,
 • celková pohyblivosť: aspoň 40 % pohyblivých spermií,
 • progresívny pohyb (smerom vpred): aspoň 32 % spermií, 
 • životaschopnosť: 58 % živých spermií, 
 • normálny tvar spermií: aspoň 4 % spermií. 

Okrem spermiogramu sa robí aj hormonálne, genetické a imunologické vyšetrenie a zhodnotenie celkového zdravotného stavu muža pri zmenách týchto parametrov špecialistom andrológom.

Metody léčby

1

IUI

Intrauterinná inseminácia je založená na zavedení spermií do maternice. Spermie sú po odbere oddelené od semennej tekutiny a prenesené do maternice ženy...

Dozvedieť sa viac
2

IVF

In vitro fertilizácia bola historicky prvou metódou postupov asistovanej reprodukcie, ktorá sa naďalej hojne používa. IVF predstavuje oplodnenie mimo ženského tela, keď sa odobrané vajíčka a spermie spoja samy v Petriho miske (in vitro)...

Dozvedieť sa viac
3

ICSI

Intracytoplazmatická injekcia spermie je metóda asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa zavádza (jedna) spermia do zrelého vajíčka. V prípade úspešného oplodnenia je ďalší postup zhodný s IVF...

Dozvedieť sa viac
4

Darcovstvo vajíčok

V niektorých prípadoch neexistuje iná možnosť otehotnenia. Mladé ženy – darkyne vajíčok – svojím rozhodnutím darovať vajíčka pomáhajú otehotnieť párom, pri ktorých by to inak nebolo možné...

Dozvedieť sa viac
5

Kryokonzervácia

Vajíčka, spermie aj embryá je možné uchovávať na neskoršie použitie za špeciálnych podmienok v tekutom dusíku pri teplote −196 °C. Kryokonzervácia nachádza uplatnenie nielen v prípade uchovania vyššieho počtu embryí...

Dozvedieť sa viac
6

Embryotransfer

Prenos zárodku, čiže embrya do maternice po mimotelovom oplodnení vajíčka. Oplodnené vajíčka sú niekoľko dní uchovávané (kultivované) za prísne kontrolovaných podmienok mimo tela ženy...

Dozvedieť sa viac
7

MESA

MESA (mikrochirurgická epididymálna aspirácia spermií) je uplatňovaný pri mužskej neplodnosti, ktorá je daná napríklad nepohyblivosťou spermií alebo blokádou semenovodov...

Dozvedieť sa viac
8

TESE

V prípade zlyhania MESA je možné u mužov s ťažkými poruchami plodnosti s nulovým množstvom spermií v ejakuláte vybrať (extrahovať) spermie priamo zo semenníka (tzv. testikulárna extrakcia spermií)...

Dozvedieť sa viac
9

ZIFT

ZIFT (prenesenie zygoty do vajíčkovodu) umožňuje prenos jedného až troch oplodnených vajíčok (zygot) do vajíčkovodu ženy, odkiaľ putujú do maternice s cieľom zanorenia do maternicovej steny. V Českej republike sa nevykonáva...

Dozvedieť sa viac

Darcovstvo

Darcovstvo pomáha bezdetným párom splniť si svoj sen mať dieťa.

Iba vďaka dostatočnému množstvu empatických zdravých dobrovoľníkov sa každý rok narodí niekoľkotisíc detí do rodín, kde by to inak nebolo možné. 

Darcovský program možno využiť nielen u žien, ktoré vlastné vajíčka nemajú alebo sú len nízkej kvality. Tento variant je tiež možné zvoliť v prípade, že u ženy existujú geneticky podmienené poruchy plodnosti alebo je tu prítomné vysoké riziko genetickej chyby u dieťaťa. Rovnaké je to aj u mužov, darcovský program je určený nielen pre prípady problémov s plodnosťou.

Anonymita a bezpečnosť

Darcovstvo zárodočných buniek (vajíčok a spermií) a embryí je v Českej republike legálne a zároveň prísne anonymné. Zo zákona je nutné zachovať vzájomnú anonymitu darcu a neplodného páru a darcu a dieťaťa narodeného z asistovanej reprodukcie. 

Anonymné darcovstvo je akt dobrej vôle, pričom samotnému darovaniu vajíčok predchádza hormonálna stimulácia vaječníkov darkyne. Darcovia a darkyne pred darovaním podstupujú testovanie, ktoré má overiť ich celkový zdravotný stav a reprodukčné zdravie, počas testov sú vylúčené pohlavne prenosné choroby a závažné genetické chyby. 

Darcovstvo vajíčok

V niektorých prípadoch neexistuje iná možnosť otehotnenia. Mladé ženy – darkyne vajíčok – svojím rozhodnutím darovať vajíčka pomáhajú otehotnieť párom, pri ktorých by to inak nebolo možné. Vek darkýň je zákonom limitovaný na 18 – 35 rokov. Darované vajíčko je oplodnené spermiami partnera a potom je vzniknuté embryo prenesené do maternice príjemkyne (embryotransfer – ET).

Darcovstvo spermií

Základným kritériom pre výber vhodného darcu spermií je skvelý spermiogram, významné sú aj ďalšie informácie o zdravotnom stave a osobnej aj rodinnej anamnéze darcu. Vek darcov je zákonom obmedzený na 18 – 40 rokov.

Darcovstvo embryí

V niektorých prípadoch je možné kombinovať darované vajíčko s darovanou spermou a oplodnené vajíčko je potom vložené do maternice príjemkyne. Program darcovstva sa používa v prípadoch, keď pri pároch nemožno dosiahnuť počatie inými metódami asistovanej reprodukcie.

Centrá pre liečbu neplodnosti

testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka