Neplodnosť v súčasnosti

Domov dash O neplodnosti

Neplodnosť – častý problém dnešnej doby

Diagnóza neplodnosti znamená, že pár nie je schopný otehotnieť pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku počas aspoň jedného roku. V Českej republike bojuje s neplodnosťou asi 20 % párov, týka sa teda každej štvrtej až piatej dvojice. Celosvetovo ide o 8 – 12 % párov, výskyt neplodnosti pritom stále vzrastá. 

Neplodnosť či znížená plodnosť je podľa štatistík spôsobená v jednej tretine prípadov problémom u ženy, z jednej tretiny ide o problémy u muža. Posledná tretina je daná kombináciou faktorov u oboch partnerov, alebo môže ísť o neznámu príčinu.

Primárna a sekundárna neplodnosť

Neplodnosť môžeme rozdeliť na primárnu a sekundárnu. Primárna súvisí s prítomnosťou vrodenej chyby, či už genetickej, alebo biologickej. Znamená to teda, že žena zatiaľ nebola tehotná. Sekundárna neplodnosť vzniká až v priebehu života, v minulosti k otehotneniu dôjsť mohlo.

Neplodnosť u žien

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Ako už bolo povedané, neplodnosť párov je z jednej tretiny daná ochorením či poruchou u ženy. Príčin môže byť veľké množstvo. Patria medzi ne:

 • vysoký vek ženy,
 • poruchy ovulácie (anovulácia),
 • hormonálne poruchy (syndróm polycystických vaječníkov, hyperprolaktinémia [zvýšená hladina hormónu prolaktín v krvi], ochorenie štítnej žľazy),
 • poruchy menštruačného cyklu (pri poruchách príjmu potravy, nadmernom cvičení, obezite),
 • anatomické odchýlky reprodukčných orgánov,
 • porucha transportu vajíčka vajíčkovodom (zápaly, zrasty, endometrióza),
 • imunologická rejekcia spermy (imunitná reakcia ženy, ktorá odmietne spermu muža),
 • zhubné aj nezhubné nádory.

Viac informácií – Ženská neplodnosť

Mužská neplodnosť

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Príčiny mužskej neplodnosti môžu byť rôzne, zahŕňajú anatomické odchýlky, genetické chyby či získané ochorenia. Medzi príčiny neplodnosti u mužov patria:

 • porucha tvorby alebo funkcie spermií (poruchy zostupu semenníkov),
 • pokles kvality spermy (príliš málo spermií, ich znížená pohyblivosť),
 • genetické chyby,
 • chronické ochorenia (napr. cukrovka, obezita),
 • infekcia (napr. mumps, kvapavka, HIV),
 • poruchy transportu a ejakulácie (impotencia, predčasná ejakulácia, poranenie reprodukčných orgánov),
 • nadmerná expozícia škodlivým látkam (pesticídy, chemikálie, žiarenie, fajčenie cigariet, alkohol),
 • nadmerné vystavovanie teplu (sauny, vírivky),
 • nádorové ochorenia a ich liečba,
 • lieky (anabolické steroidy, niektoré protizápalové lieky).

Dozvedieť sa viac – Mužská neplodnosť

testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka