Vyhlásenie

Domov dash Vyhlásenie

Podmienky používania webu

Prevádzkovateľom webu www.zenska-neplodnost.sk je spoločnosť MeDitorial, s.r.o., so sídlom Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO 271 99 151, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 103858 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Informácie na stránkach uvedené sú informácie z oblasti zdravotníctva určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Obsahom stránok sú najmä odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.

Web a jeho obsah je chránený najmä ustanoveniami zákona č. 121/2000 Zb. o práve autorskom a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ na webe zobrazuje obchodné oznámenia, ktoré sú zverejňované a označované v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom 40/1995. Zb., o regulácii reklamy, v platnom znení.

Internetové stránky obsahujú aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Prevádzkovateľ neručí za obsah takýchto odkazovaných stránok.

MeDitorial 22. 11. 2021

testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka