Kontakt

Domov dash Kontakt

MeDitorial +

Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2

projekty@meditorial.cz

testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka