Domov dash Články
Ako sa vyrovnať so samovoľným potratom?
calendar 1. 11. 2022

Ako sa vyrovnať so samovoľným potratom?

Strata bábätka, alebo samovoľný potrat, je pre ženu (aj jej partnera) veľmi stresujúci zážitok. Prečo práve ja? Ako je to možné? Kde som urobila chybu? Vyrovnať sa s nepríjemnou situáciou nie je jednoduché. Ako isté upokojenie môže slúžiť fakt, že ide o častý problém a veľa skutočností komplikujúcich donosenie zdravého dieťaťa je možné vďaka modernej medicíne vyriešiť. Spontánny potrat je možné chápať ako ukončenie tehotenstva, počas ktorého došlo k vypudeniu alebo vybratiu embrya či plodu bez známok života z maternice v priebehu prvých 22 týždňov tehotenstva. Naopak, umelý potrat, zámerne vyvolaný, býva tiež nazývaný interrupcia. V tomto článku sa zameriame na prvý z nich, teda na potrat prirodzený.

Čítať viac
Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti
calendar 19. 10. 2022

Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti

Výhodou modernej doby je skutočnosť, že umožňuje jednoduchý prístup k mnohým informáciám. Inak tomu nie je ani v prípade otehotnenia. Aj tu je však možné naraziť tak na informácie seriózne, ako aj na tie zavádzajúce či vyslovene nezmyselné. V tomto krátkom prehľade nájdete najčastejšie opakované bludy, výmysly a polopravdy.

Čítať viac
Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť
calendar 6. 6. 2022

Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť

Cieľom stimulovaných cyklov asistovanej reprodukcie je podporiť vývoj väčšieho množstva vajíčok (v bežnom cykle dozrieva iba jedno). Vďaka ich odberu je následne možné získať viac životaschopných embryí a na prenos do tela ženy vybrať iba jedno či dve, ktoré najlepšie prosperujú. Súčasťou IVF (in vitro fertilizácia) bude preto aj rozhodovanie o počte embryí, ktoré majú byť prenesené. Tento proces prenosu vybraného embrya alebo embryí do maternice ženy sa nazýva embryotransfer a ide (vo väčšine prípadov) o nebolestivý zákrok vykonávaný ambulantne.

Čítať viac
Hormonálna stimulácia u žien pri IVF – čo je dobré o nej vedieť
calendar 4. 4. 2022

Hormonálna stimulácia u žien pri IVF – čo je dobré o nej vedieť

Základom úspechu metód asistovanej reprodukcie je výber kvalitného vajíčka, ktorého oplodnením vznikne životaschopné embryo, ktoré bude môcť byť prenesené do tela nastávajúcej mamičky. Bez vhodného zásahu lekárov by bolo v každom menštruačnom cykle ženy k dispozícii iba jediné vajíčko. Vďaka možnostiam modernej medicíny je možné v danom liečebnom cykle stimulovať dozretie väčšieho počtu vajíčok (815) a zvýšiť tým pravdepodobnosť úspešného otehotnenia.

Čítať viac
Známe aj menej známe príčiny ženskej neplodnosti
calendar 17. 3. 2022

Známe aj menej známe príčiny ženskej neplodnosti

V súčasnosti s komplikáciami spojenými s počatím potomka zápasí mnoho párov. Základom úspešného riešenia týchto problémov a vhodnej liečby je správna diagnóza, teda definovanie problému, ktorý neplodnosť spôsobuje. To však nemusí byť vo všetkých prípadoch úplne jednoduché. Príčin stojacich za neplodnosťou párov je množstvo, či už na strane ženy, muža, alebo súhrnne, zdravotných ťažkostí oboch partnerov.

Čítať viac
Novinky v úhradách spojených s asistovanou reprodukciou
calendar 11. 3. 2022

Novinky v úhradách spojených s asistovanou reprodukciou

V súčasnosti stále viac párov rieši komplikácie spojené s počatím potomka. Iste k tomu zásadnou mierou prispieva fakt, že moderná doba mnohé ženy viac či menej nabáda odsúvať tehotenstvo na neskôr. S rastúcim vekom však šanca na otehotnenie klesá. S problémami s počatím v súčasnosti zápasí približne každý piaty pár. Na všetky tieto skutočnosti reagujú ustanovené zmeny v poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré v ČR vstúpili do platnosti v januári roku 2022.

Čítať viac
Liečba neplodnosti môže ovplyvňovať pracovné výkony ženy
calendar 16. 12. 2021

Liečba neplodnosti môže ovplyvňovať pracovné výkony ženy

Problémy s plodnosťou a liečba neplodnosti môžu v niektorých prípadoch trvať dlhšie, čo môže mať vážne emocionálne, fyzické a finančné dopady na ženu aj jej partnera. Problémy s častými kontrolami a stres z liečby sa môžu prejaviť aj na pracovnom nasadení. Je dobré nestrácať nádej, vytrvať a mať pozitívny prístup. Sú to práve zamestnávatelia, ktorí majú možnosť urobiť kroky vedúce k vytvoreniu chápajúceho a podporujúceho pracovného prostredia, ktoré bude vychádzať v ústrety individuálnym potrebám žien v tomto náročnom čase.

Čítať viac
Ďalšie články