Detail Članky

Domov dash Články dash Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti
Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti
calendar 19. 10. 2022

Nepravdy, polopravdy a mýty o neplodnosti

Výhodou modernej doby je skutočnosť, že umožňuje jednoduchý prístup k mnohým informáciám. Inak tomu nie je ani v prípade otehotnenia. Aj tu je však možné naraziť tak na informácie seriózne, ako aj na tie zavádzajúce či vyslovene nezmyselné. V tomto krátkom prehľade nájdete najčastejšie opakované bludy, výmysly a polopravdy.

1. mýtus: Neplodnosť je iba záležitosť žien

Jeden zo zásadných mýtov, ktoré o počatí kolujú, hovorí, že neplodnosť je iba problémom ženy. Moderná medicína však dávno vie, že poruchy plodnosti môžu byť na strane oboch partnerov, iba dôvody sú pri každom pohlaví iné. Nenadarmo sa hovorí, že neplodnosť je diagnózou celého páru. Veď aj štatistické údaje na túto skutočnosť poukazujú. Približne v jednej tretine párov, ktoré riešia problémy s otehotnením, je porucha na strane muža a v prípade ďalších 20 % ide o komplikácie spôsobené tak ženskými, ako aj mužskými faktormi.  

2. mýtus: Šance na otehotnenie sú ovplyvňované iba vekom ženy. Na veku muža nezáleží

O skutočnosti, že s vekom ženy (po najviac plodnom období cca medzi 25. a 30. rokom) klesá šanca na otehotnenie, azda v súčasnosti už nikto nepochybuje. S touto problematikou však súvisí tradovaný mýtus, podľa ktorého na veku ženy síce záleží, ale na veku muža nie. Súhlasiť je možné iba so skutočnosťou, že muži môžu zostať plodní aj do vysokého veku. Zároveň však platí, že so zvyšujúcimi sa rokmi sa u mnohých mužov dostavuje napríklad erektilná dysfunkcia a znižuje sa kvalita spermy. Navyše je nutné pripočítať ešte skutočnosť, že v posledných rokoch všeobecne narastajú problémy s plodnosťou mužov.

Zároveň je vhodné zmieniť aj ďalší často tradovaný mýtus. Podľa neho muž, ktorý nemá problémy s ejakuláciou, nemôže byť neplodný. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch zdanie klame, a i keď nie je možné na prvý pohľad problém rozoznať, môže spočívať napríklad v nízkej kvalite či počte spermií.

Na záver ešte dodajme, že aj tvrdenie, že mladá žena nemôže mať problémy s otehotnením, je absolútne mylné. Existuje celý rad komplikácií, ktoré s vekom nesúvisia a ktorým môže čeliť žena akéhokoľvek veku. To isté, samozrejme, platí aj pre ich partnerov.

3. mýtus: Pár, ktorý už dieťa má, nemôže mať problémy pri ďalšom otehotnení

Pravdou je, že bezproblémovým priebehom otehotnenia si nemôže byť istý nikto. Teda ani páry, ktoré v minulosti bez akýchkoľvek komplikácií počali. Tento stav má dokonca aj svoje označenie. V prípade, že sa žene, ktorá už tehotná bola, nedarí znovu otehotnieť, hovoríme o tzv. sekundárnej neplodnosti.

4. mýtus: Stres je dôvodom neplodnosti. Stačí ho odbúrať a všetko sa vyrieši

Bohužiaľ, také jednoduché to nie je. Neplodnosť je choroba ako každá iná a rovnako ako pri iných chorobách nepredpokladáme, že odznie sama. Preto by sme aj v prípade, že sa nám nedarí počať, mali vyhľadať lekársku pomoc. Na druhej strane je samozrejmé, že dlhodobý chronický stres je všeobecne zaťažujúci pre našu psychickú pohodu a telesné zdravie celkovo.

5. mýtus: Konzumácia vybraných potravín je rozhodujúca pre úspešné počatie

Rovnako ako neexistuje spásna potravina, ktorá by zaistila úspešné otehotnenie, neexistuje ani potravina, ktorá by počatie znemožnila. Ako už bolo naznačené vyššie, dôležitý je všeobecne zdravý životný štýl. Vyvážená strava a primeraná fyzická aktivita sa odporúčajú aj za bežného života a vo chvíli, keď sa páry snažia o počatie potomka, by sa mali pravidlá zdravej životosprávy dodržiavať o to viac. Napríklad negatívny vplyv nadváhy pri snahe o počatie bol potvrdený tak u žien, ako aj u mužov. Takisto je však nežiaduca aj nezdravá podváha a podvýživa. Nevyhnutné je vyhnúť sa látkam, ktoré aj za normálnych okolností negatívne ovplyvňujú naše zdravie. Teda napríklad neprimeranému množstvu alkoholu či omamným látkam.

6. mýtus: Fajčenie spôsobuje problémy len počas tehotenstva, na otehotnenie vplyv nemá

I keď by bolo možné zmieniť fajčenie len krátko v minulom odseku, jeho vplyv na úspešnosť počatia je natoľko zásadný, že je namieste venovať mu odsek vlastný. Fajčenie sa počíta medzi hlavné faktory ovplyvňujúce plodnosť, pretože bol preukázaný (okrem iného) jeho vplyv tak na kvalitu spermií, ako aj na kvalitu vajíčok. Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že opäť ide o faktor ovplyvňujúci ženskú aj mužskú plodnosť. Potvrdený je aj jeho negatívny dopad na úspešnosť metód asistovanej reprodukcie.  

7. mýtus: Užívanie antikoncepcie spôsobuje neplodnosť

Ďalším hojne tradovaným mýtom je tvrdenie, že užívanie antikoncepcie spôsobuje neplodnosť. Nič také však nebolo odbornými štúdiami potvrdené. Pravdou je, že po vysadení antikoncepcie môže nejaký čas trvať, kým sa menštruačný cyklus ženy ustáli. Z dlhodobého pohľadu nebol negatívny vplyv antikoncepcie na plodnosť preukázaný.

8. mýtus: Musím čakať aspoň rok, kým sa pôjdem o svojich problémoch poradiť s lekárom

Je pravda, že neplodnosť je definovaná ako neschopnosť počať dieťa prirodzenou cestou počas jedného roka pravidelného nechráneného pohlavného styku. Ako už však bolo povedané, výrazne závisí aj od veku ženy. Preto je u žien, ktoré chcú počať dieťa v neskoršom veku (cca po 35. roku), vhodné, aby sa s lekárom poradili už skôr. Takisto je konzultácia s odborníkom vhodná, ak pár vie o komplikáciách, ktoré by k neplodnosti teoreticky mohli viesť (gynekologické ochorenia, závažné infekcie, operácie, úrazy a pod.).

9. mýtus: IVF (in vitro fertilizácia) je jediná možnosť liečby neplodnosti

Medializácia úspechov metód IVF mohla v niektorých ľuďoch vzbudiť dojem, že ide o jedinú možnosť, ako liečiť neplodnosť. To však rozhodne nezodpovedá skutočnosti a zďaleka nie všetky páry, ktoré bojujú s problémami s otehotnením, musia podstúpiť IVF. V mnohých prípadoch sú dostačujúce jednoduchšie metódy, napríklad hormonálna terapia, vnútromaternicová inseminácia a pod.

10. mýtus: Šanca na otehotnenie záleží od frekvencie pohlavného styku

Bohužiaľ, také jednoduché to nie je. Dôležitejšie než frekvencia styku je jeho správne načasovanie, pretože vajíčko môže byť úspešne oplodnené iba vo veľmi krátkom časovom úseku po ovulácii. Šancu na otehotnenie nezvýši ani zotrvanie v ľahu, prípadne so zdvihnutými nohami po pohlavnom styku, ako sa tiež niekedy traduje.

Súhrn ďalších neprávd

Na záver je namieste uviesť ešte niektoré ďalšie nepravdy, ktoré si azda ani nezaslúžia vysvetľujúci komentár.

  • Nemožno otehotnieť pri prvom nechránenom styku.
  • U všetkých žien trvá menštruačný cyklus 28 dní, ovulácia musí byť teda u všetkých žien presne v polovici, teda 14. deň cyklu a iba v tento deň je možné otehotnieť.
  • Žena, ktorá počas styku nedosiahla orgazmus, nemôže otehotnieť.

(eub)

Zdroj:

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/6-myths-about-fertility

https://www.coastalivf.com.au/help/common-fertility-myths/

https://www.bannerhealth.com/healthcareblog/teach-me/infertility-fertility-myths-facts-pregnancy-problems-male-female

https://www.healthline.com/health/infertility/common-myths

https://www.livehealthily.com/getting-pregnant/9-fertility-myths

https://www.nytimes.com/2020/04/15/parenting/fertility/trying-to-conceive-myths.html

https://www.forbes.com/health/family/fertility-myths-debunked/

https://cz.clearblue.com/plodnost/myty-fakta-plodnost

Pokrok metód asistovanej reprodukcie je stále väčší. Čím to je?

Pokrok metód asistovanej reprodukcie je stále väčší. Čím to je?

V priebehu viac než 40 rokov svojej existencie prešli metódy asistovanej reprodukcie značnou premenou. V každom čiastkovom kroku bol zavedený celý rad zlepšení, ktoré spoločne majú výrazný vplyv na celkovú úspešnosť liečby neplodnosti. To je iste potešujúca skutočnosť, pretože záujem o tieto metódy v posledných rokoch stále rastie.

Čítať viac
Ako sa vyrovnať so samovoľným potratom?

Ako sa vyrovnať so samovoľným potratom?

Strata bábätka, alebo samovoľný potrat, je pre ženu (aj jej partnera) veľmi stresujúci zážitok. Prečo práve ja? Ako je to možné? Kde som urobila chybu? Vyrovnať sa s nepríjemnou situáciou nie je jednoduché. Ako isté upokojenie môže slúžiť fakt, že ide o častý problém a veľa skutočností komplikujúcich donosenie zdravého dieťaťa je možné vďaka modernej medicíne vyriešiť. Spontánny potrat je možné chápať ako ukončenie tehotenstva, počas ktorého došlo k vypudeniu alebo vybratiu embrya či plodu bez známok života z maternice v priebehu prvých 22 týždňov tehotenstva. Naopak, umelý potrat, zámerne vyvolaný, býva tiež nazývaný interrupcia. V tomto článku sa zameriame na prvý z nich, teda na potrat prirodzený.

Čítať viac