Neplodnosť u žien

Domov dash Ženská neplodnosť

Neplodnosť u žien

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Neplodnosť je pojem, ktorý vyjadruje neschopnosť páru počať v priebehu jedného roka pravidelného nechráneného pohlavného styku. Asi v jednej tretine prípadov býva problém na strane ženy. Medzi najčastejšie príčiny ženskej neplodnosti patria ovulačné poruchy. Incidencia neplodnosti v dnešnej dobe stúpa najmä vplyvom zvyšujúceho sa veku žien, ktoré sa rozhodnú otehotnieť.

Príčiny neplodnosti

Počať dieťa nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to ani pre zdravý pár.

Vek ženy

Súvislosť medzi zvyšujúcim sa vekom a poklesom plodnosti u žien preukázal celý rad klinických štúdií. Po 30. roku života ženy sa schopnosť otehotnieť významne znižuje...
Čítať viac

Poruchy ovulácie

Poruchy ovulácie patria medzi najčastejšie príčiny neplodnosti u žien, vedú k problémom s počatím až u každého štvrtého páru. Môže ísť tak o hormonálnu nedostatočnosť, ako aj o poruchy vývoja vaječníkov, ich poškodenie alebo úplnú absenciu...
Čítať viac

Hormonálne poruchy

Jednou z príčin neplodnosti, ktorú nachádzame u mužov aj u žien, je porucha hormonálnej rovnováhy. Moderná medicína našťastie pozná spôsoby, ako sa s týmto problémom vyrovnať...
Čítať viac

Zápaly a pohlavné choroby

Náchylnosť ženského pohlavného ústrojenstva na zápaly a infekcie je všeobecne vyššia než u mužov. Je to dané predovšetkým jeho anatomickým usporiadaním...
Čítať viac

Nádorové ochorenia

Rakovina sa nevyhýba ani pohlavnému ústrojenstvu žien. Liečba týchto nádorov sa, pochopiteľne, líši podľa ich umiestnenia aj pokročilosti. Aj podľa toho, či ide o zhubné, alebo nezhubné tumory...
Čítať viac

Endometrióza

Endometrióza je pomerne časté ochorenie, pri ktorom sa tkanivo maternicovej sliznice objavuje na iných orgánoch (vaječníky, vajíčkovody aj iné orgány panvovej dutiny, vzácne aj vzdialenejšie orgány, napr. pľúca)...
Čítať viac

Maternicové myómy

Myómy sú nezhubné nádory, ktoré vznikajú v ľudskom tele v orgánoch tvorených hladkou svalovinou. Najčastejšie sa nachádzajú v maternici. Postihujú 20 až 50 % žien vo veku nad 35 rokov...
Čítať viac

Chromozomálne poruchy

Poruchy v genetickej výbave môžu byť príčinou neplodnosti, zvlášť ak je chybou zasiahnutý pohlavný chromozóm X alebo Y. Navyše chromozomálne aberácie (odchýlky) sú omnoho častejšie u detí, ktorých matky otehotneli vo vyššom veku...
Čítať viac
Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Neplodnosť znamená, že pár nie je schopný otehotnieť po pravidelnom nechránenom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Neznamená to vždy, že žena nemôže otehotnieť nikdy.

Neplodnosť sa vyskytuje tak u mužov, ako aj u žien. Príčiny poruchy plodnosti nachádzame v jednej tretine u žien, v tretine u mužov a v poslednej tretine to býva komplikácia u oboch partnerov.

Vek ženy je veľmi dôležitým faktorom. Čím viac sa približuje k 35 – 40 rokom, tým je šanca na otehotnenie nižšia. 

Pokiaľ má žena menej než 35 rokov, mali by partneri navštíviť odborníka po jednom roku nechráneného pohlavného styku. Ženy nad 35 rokov by mali navštíviť odborníka po šiestich mesiacoch snahy. 

Na začiatku je nutná anamnéza, keď lekár zisťuje základné informácie o celkových ochoreniach, životnom štýle, zamestnaní a užívaní liekov a najmä gynekologickú anamnézu ženy. Potom sa robí gynekologické vyšetrenie a ultrazvuk panvy. Ďalším vyšetrením môže byť zistenie priechodnosti vajíčkovodov.

Najčastejšou liečbou je IVF (in vitro fertilizácia), pri ktorej sa vajíčko oplodní spermiou mimo tela ženy, teda v skúmavke. Častá je tiež metóda IUI (intrauterinná inseminácia), počas ktorej odborník aplikuje pri normálnom spermiograme odobrané spermie až do maternice ženy. Tento variant sa využíva napr. pri poruche tvorby hlienu alebo pri prítomnosti protilátok proti spermiám. Vždy záleží na individuálnej príčine neplodnosti a na vyhodnotení odborníka.

Áno, po pôrode prvého dieťaťa mohlo, v priebehu mesiacov či rokov, dôjsť k ďalším komplikáciám, ktoré vedú k neplodnosti. Môže ísť o zápaly, vznik endometriózy a pod. Sekundárna neplodnosť je dokonca omnoho častejšia než tá primárna. Teda než schopnosť otehotnieť na prvýkrát. 

Áno, je to možné pri využití metódy IVF. 

Áno, stres môže byť tiež príčinou neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka