Úrazy

Domov dash Úrazy

Na mužskej neplodnosti sa v malej miere podieľajú aj úrazy. Vedú k poškodeniu semenníkov alebo transportu spermií a ich následky sú, bohužiaľ, často nevratné.

Traumy

Traumy vonkajšieho genitálu u mužov nie sú príliš časté. Najčastejšie sa vyskytujú u mladých mužov a medzi ich hlavné príčiny patria:

Medzi také poranenia môžeme zaradiť:

Dôsledky úrazov mužských pohlavných orgánov

Ako už bolo načrtnuté, úrazy môžu byť ľahké, bez komplikácií, ale aj natoľko závažné, že sa musí semenník, prípadne oba semenníky, odstrániť. Aj miernejšie priebehy úrazov môžu viesť k neplodnosti. Môžu totiž zapríčiniť poruchy produkcie spermií, keďže zjazvené tkanivo nie je schopné spermatogenézy. Zmenšenie semenníkov môže vzniknúť po torzii semenníka, keď semenník nebol dostatočne prekrvený. Najzávažnejšou komplikáciou je odstránenie semenníka.

Najlepšou prevenciou, ako predísť úrazom pohlavných orgánov, je používať ochranné pomôcky, byť opatrný a vyhýbať sa nebezpečným situáciám. V každom prípade je nutné čo najskôr navštíviť lekára, kým je čas na záchranu funkcie orgánu. 

Zdroje:

https://www.solen.cz/pdfs/uro/2003/04/03.pdf 

https://www.larrylipshultz.com/blog/2014/08/28/male-infertility-problems-and-trauma-146086 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/testicular-torsion/symptoms-causes/syc-20378270 

Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka