Zníženie kvality spermy

Domov dash Zníženie kvality spermy

Jednou z hlavných príčin neplodnosti je zníženie kvality spermy. Môže ísť o nižšie množstvo spermií, zmenu ich tvaru alebo pohyblivosti. Znížený počet spermií označujeme termínom oligospermia, pokiaľ sa v ejakuláte nevyskytujú žiadne spermie, ide o azoospermiu. Jeden mililiter ejakulátu by mal u zdravých mužov obsahovať viac než 15 miliónov spermií.

Príčiny zníženej kvality

Príčin môže byť naozaj mnoho. Patria medzi ne:

Znížená kvalita spermy sa prejavuje najmä znížením plodnosti. Ďalšie prejavy tohto problému závisia od jeho príčiny, pokiaľ je daný genetickou chybou alebo hormonálnou nerovnováhou, vyskytuje sa najmä erektilná dysfunkcia, nízka sexuálna túžba a zníženie ochlpenia. 

Spermiogram

Kvalita spermy sa vyšetruje prostredníctvom tzv. spermiogramu. Ide o analytické zhodnotenie semena, pri ktorom odborníci posudzujú počet spermií, ich pohyblivosť a tvar, teda zdravie a životaschopnosť mužských pohlavných buniek. Sperma sa odoberá u lekára alebo doma a potom za vhodných podmienok transportuje k lekárovi. Pred odberom by mal muž dodržať zhruba dva až sedem dní sexuálnu abstinenciu.

Ako už bolo uvedené vyššie, v jednom mililitri ejakulátu by sa u zdravých mužov malo vyskytovať viac než 15 miliónov spermií. 

Množstvo celkovo sa pohybujúcich spermií by malo byť aspoň 40 %, progresívna pohyblivosť (pohyb vpred) aspoň 32 %. Hodnotí sa aj morfológia (tvar) spermií, normálny tvar by mali dosiahnuť viac než 4 % spermií. Ďalej sa hodnotí aj prítomnosť ďalších buniek v ejakuláte, jeho pH a objem.

Výrazné narušenie ktoréhokoľvek z vyššie zmienených parametrov upozorňuje na poruchu plodnosti muža.

Zdroje:

https://www.healthline.com/health/infertility/low-sperm-count#takeaway 

http://www.natalart.cz/index.php/en/examination-methods/examination-methods-for-men 

https://www.procreaivf.cz/spermiogram 

http://www.sexuologickaspolecnost.cz/dokumenty/WHO_manual.pdf 

Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka