Detail Članky

Domov dash Články dash Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť
Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť
calendar 6. 6. 2022

Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť

Cieľom stimulovaných cyklov asistovanej reprodukcie je podporiť vývoj väčšieho množstva vajíčok (v bežnom cykle dozrieva iba jedno). Vďaka ich odberu je následne možné získať viac životaschopných embryí a na prenos do tela ženy vybrať iba jedno či dve, ktoré najlepšie prosperujú. Súčasťou IVF (in vitro fertilizácia) bude preto aj rozhodovanie o počte embryí, ktoré majú byť prenesené. Tento proces prenosu vybraného embrya alebo embryí do maternice ženy sa nazýva embryotransfer a ide (vo väčšine prípadov) o nebolestivý zákrok vykonávaný ambulantne.

Kolik embryí se obvykle přenáší

Počet přenášených embryí se postupně vyvíjel v závislosti na tom, jak se zdokonalovaly techniky asistované reprodukce a přibývalo informací o možných výhodách a rizicích. V minulosti bylo běžné zavádět během jednoho transferu vyšší počet embryí (obvykle dvě až tři), v současné době se lékaři většiny evropských zemí kloní k transferu pouze jednoho, maximálně dvou embryí. Tento názor je i v souladu s doporučeními odborných společností, v naší zemi například České gynekologicko-porodnické společnosti. V České republice je tato problematika zahrnuta i v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Úhradu služeb souvisejících s IVF je možné z veřejného zdravotního pojištění čerpat:

  1. třikrát během života v případě, že během prvních dvou embryotransferů bylo přeneseno více než jedno embryo,
  2. čtyřikrát v případě, že během prvních dvou embryotransferů bylo přeneseno pouze jedno embryo.

Jistě není v této souvislosti překvapující, že o výsledném počtu přenášených embryí rozhoduje daný pár společně s ošetřujícím lékařem a embryologem, kteří jim vysvětlí svá doporučení.

Čím se řídí lékař

Důležitým faktorem, kterým se lékaři při svém doporučení budou řídit, je věk nastávající matky. Obvykle jsou ženy na základě věku děleny do tří kategorií, a to na ženy do 37 let, ženy ve věku 37 až 39 let a ženy starší než 40 let. Mezi další parametry, které odborníci zohledňují, patří informace o tom, zda se jedná o první cyklus IVF nebo zda pacientka už absolvovala neúspěšný embryotransfer. Dále bude brán zřetel i na kvalitu embryí, která budou přenášena. Tato informace úzce souvisí s výše zmiňovaným faktorem, neboť obecně lze říci, že kvalita embryí klesá s rostoucím věkem ženy. Zároveň musí být v každém případě zohledněn i zdravotní stav ženy a samozřejmě stále platí maximální počet dvou přenášených embryí.

Jak již bylo řečeno, o konečném počtu přenášených embryí odborníci rozhodují až po dohodě s párem, který IVF podstupuje. V případě nastávajících rodičů totiž do rozhodovacího procesu vstupují ještě další aspekty, například preference dvojčat (i přes všechna rizika, která budou zmíněna v následujícím odstavci) nebo finanční situace rodiny.

Rizika spojená s přenosem většího počtu embryí

Statistiky ukazují, že pravděpodobnost úspěšného otěhotnění je přibližně stejná v případě, pokud budou zavedena dvě embrya najednou, jako v případě, kdy budou tato dvě embrya zavedena postupně. Proto je v současné době trendem zavádění jednoho, nejkvalitnějšího embrya. Proč tomu tak je? Hlavním argumentem proti zavádění vyššího počtu embryí je zvýšené riziko vícečetného těhotenství. Jeho riziko je ovšem při postupném zavádění jednoho embrya velmi nízké. S vícečetným těhotenstvím a porodem dvojčat či vícerčat se však pojí řada rizik, a to jak pro nastávající matku, tak pro děti. Statistiky říkají, že v případě vícerčat hrozí vyšší riziko potratu a zároveň dochází častěji k předčasným porodům. Novorozenci pak přicházejí na svět s nízkou porodní hmotností a zároveň nemají správně dovyvinuté některé životně důležité orgány, obzvláště plíce. U těhotné ženy hrozí například zvýšené riziko gestačního diabetu či preeklampsie.

Vzhledem k poklesu plodnosti spojené s věkem je vícečetné těhotenství při transferu více embryí pravděpodobnější u mladších žen. I tento aspekt má samozřejmě na paměti lékař, který páru vysvětluje všechna pro a proti transferu jednoho či dvou embryí. Potřeba je také zdůraznit skutečnost, že v současné době mohou být ostatní embrya zamražena a v případě neúspěchu přenesena později.

(eub)

Zdroj:

Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť

Transfer jedného či viac embryí? Ako sa správne rozhodnúť

Cieľom stimulovaných cyklov asistovanej reprodukcie je podporiť vývoj väčšieho množstva vajíčok (v bežnom cykle dozrieva iba jedno). Vďaka ich odberu je následne možné získať viac životaschopných embryí a na prenos do tela ženy vybrať iba jedno či dve, ktoré najlepšie prosperujú. Súčasťou IVF (in vitro fertilizácia) bude preto aj rozhodovanie o počte embryí, ktoré majú byť prenesené. Tento proces prenosu vybraného embrya alebo embryí do maternice ženy sa nazýva embryotransfer a ide (vo väčšine prípadov) o nebolestivý zákrok vykonávaný ambulantne.

Čítať viac
Hormonálna stimulácia u žien pri IVF – čo je dobré o nej vedieť

Hormonálna stimulácia u žien pri IVF – čo je dobré o nej vedieť

Základom úspechu metód asistovanej reprodukcie je výber kvalitného vajíčka, ktorého oplodnením vznikne životaschopné embryo, ktoré bude môcť byť prenesené do tela nastávajúcej mamičky. Bez vhodného zásahu lekárov by bolo v každom menštruačnom cykle ženy k dispozícii iba jediné vajíčko. Vďaka možnostiam modernej medicíny je možné v danom liečebnom cykle stimulovať dozretie väčšieho počtu vajíčok (815) a zvýšiť tým pravdepodobnosť úspešného otehotnenia.

Čítať viac