Ostatné príčiny

Domov dash Ostatné príčiny

Asi v jednej tretine prípadov neplodných párov je problém na strane muža. Ten môže byť spôsobený mnohými príčinami, najčastejšie z nich už boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Nižšie zmieňujeme menej časté dôvody, ktoré môžu plodnosť muža ovplyvniť. 

Rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú plodnosť

Ďalšie faktory sa týkajú predovšetkým životného štýlu. Alkoholizmus, fajčenie, stres, užívanie drog a liekov, obezita, vystavovanie semenníkov nadmernému teplu a ich prehrievanie, ale tiež znečistenie životného prostredia a látky v ňom sa nachádzajúce vedú k vzrastajúcemu výskytu neplodnosti po celom svete. K mužskej neplodnosti môžu prispieť aj chronické ochorenia či úrazy. Preto je potrebné počas terapie riešiť všetko komplexne a dôsledne. 

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/male-infertility/symptoms-causes/syc-20374773

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infertility/conditioninfo/causes/causes-male 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396757/ 

Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Mužská neplodnosť je rovnako častá ako neplodnosť u žien. Celkovo je jedna tretina prípadov neplodnosti zapríčinená problémom na strane muža, jedna tretina u žien a posledná tretina je spôsobená kombináciou problémov u oboch partnerov.

Príčiny neplodnosti sú rôzne, nie všetky môžeme ovplyvniť životným štýlom, niekedy sa to však dá. Kvalita spermy sa môže výrazne zlepšiť pri pravidelnom cvičení, zdravým stravovaním alebo užívaním vitamínových doplnkov (zinok, kyselina listová, vitamín C). Rozhodne nie je vhodné fajčiť, piť alkohol alebo brať drogy. 

Áno, tlak na cievy a nervy a k tomu zahrievanie semenníkov počas jazdy na bicykli môžu mať vplyv na plodnosť. Pre vývoj spermií je dôležitá nižšia teplota. Vhodné je tiež obmedziť nosenie tesnej bielizne. 

Krvné testy môžu slúžiť na genetické vyšetrenie, tzv. karyotypovú analýzu. Toto vyšetrenie skúma veľkosť, tvar a počet chromozómov, ktorých odchýlky môžu byť príčinou chromozomálnych chýb a neplodnosti. 

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci
testemonial

Slovníček základných pojmov

Problematika liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie je bohatá na odbornú terminológiu. V nasledujúcom slovníčku nájdete základné pojmy, s ktorými sa môžete pri zisťovaní možností jej liečby stretnúť.

Pozrieť do slovníka