Slovníček pojmov

Domov dash Slovníček pojmov
Chromozóm
vláknitá štruktúra bunkového jadra, nositeľ dedičnejé informácie, zdravý človek má celkovo 46 chromozómov

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci