Slovníček pojmov

Domov dash Slovníček pojmov
Teratóm
nádor zložený z rôznych tkanív, ktoré sa bežne v danom mieste nevyskytujú
TESE (testikulárna extrakcia spermy)
metóda získania spermií zo semenníkov pomocou biopsie
Testis
semenník (testes: semenníky)
Testosterón
mužský pohlavný hormón
Trizomia
genetická porucha, strojenie určitého chromozómu

Centrá pomoci

Hľadáte pomoc? Navštívte niektoré zo špecializovaných centier v ČR!

Mapa centier pomoci
Centrá pomoci